فال حافظ

فال حافظ

برو به کار خود اي واعظ اين چه فريادست
ميان او که خدا آفريده است از هيچ
به کام تا نرساند مرا لبش چون ناي
گداي کوي تو از هشت خلد مستغنيست
اگر چه مستي عشقم خراب کرد ولي
دلا منال ز بيداد و جور يار که يار
برو فسانه مخوان و فسون مدم حافظ
مرا فتاد دل از ره تو را چه افتادست
دقيقه ايست که هيچ آفريده نگشادست
نصيحت همه عالم به گوش من بادست
اسير عشق تو از هر دو عالم آزادست
اساس هستي من زان خراب آبادست
تو را نصيب همين کرد و اين از آن دادست
کز اين فسانه و افسون مرا بسي يادست

تعبیر فال : فقط با اتکا به اعتماد به نفس می توانی به مقصود برسی. سخن مدعیان را گوش نکن. اگر به سعی و کوشش و هدف خود ایمان داری، دیگر صبر جایز نیست و فرصت ها را غنیمت بدان.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2020 | تمامی حقوق این وب سایت برای parkiran.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:parkiran.ir